Välkommen till ditt länktivoli!

Cafetivoli.se är den ultimata katalogen när du är ute efter något i Sveriges näringsliv. Här har vi samlat mycket länkar till de mesta och bästa hemsidorna.


Om ordet tivoli:

Benämning tivoli för nöjespark härstammar från staden Tivoli nära Rom i Italien. I slutet av 1700-talet anlades en park i Paris vilken antog namnet Jardin de Tivoli. Sedermera anlades typiska nöjesparksattraktioner i parken. När man i mitten på 1800-talet ville anlägga en park i Köpenhamn lät man sig insperaras av Tivoliparken i Paris och Vauxhallparken i London. Man kallade parken för Tivoli & Vauxhall, vilken sedermera blivit bara Tivoli. I modern svenska har ordet tivoli blivit en synonym till nöjespark.